TERMS OF USE:

We do not accept any liability for the illegal use of products advertised on the website www.ecuserwis.pl.

The software and devices are intended solely for educational purposes or to support repair and diagnostic processes.

Any other use is strictly prohibited.

By using our products, you agree to these terms and acknowledge that any misuse will be under your own responsibility and subject to the applicable laws of your country.

Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za nielegalne użycie produktów reklamowanych na stronie www.ecuserwis.pl.

Oprogramowanie oraz urządzenia są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych lub wsparcia procesów naprawczych i diagnostycznych.

Jakiekolwiek inne użytkowanie jest surowo zabronione.

Korzystając z naszych produktów, zgadzasz się na te warunki i przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie niewłaściwe użycie będzie pod Twoją własną odpowiedzialnością i podlegać będzie obowiązującym przepisom prawa w Twoim kraju.